INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

CRITERIA INCLUSIE

Iemand is geschikt om deel te nemen aan de JUMPER-studie wanneer aan alle volgende criteria voldaan wordt:

 • Leeftijd tussen 18 en 35 jaar oud;
 • Pijnklachten in het verloop van de patellapees of pijn ter plaatse van de origo aan de patella. Deze pijnklachten dienen een relatie hebben met sportactiviteiten (training en/of competitie);
 • Pijn bij palpatie van de patellapees danwel op de origo van de patellapees op de patella;
 • Symptomen zijn ten minste 2 weken aanwezig;
 • Beoefenen van sportactiviteiten voor ten minste 3 keer per week (als de frequentie door de pijnklachten verminderd is, maar de wens is om weer ≥ 3 keer/week te trainen dan wordt ook aan dit criterium voldaan);
 • Op echografie worden afwijkingen gezien passend bij de springersknie (deze echografie wordt in het Erasmus MC vervaardigd);
 • De VISA-P score is lager dan 80 (uit 100) punten (deze vragenlijst wordt in het Erasmus MC afgenomen).

CRITERIA EXCLUSIE

Iemand is ongeschikt om deel te nemen aan de JUMPER-studie wanneer aan een van onderstaande criteria voldaan wordt:

 • Bekende reumatische aandoening (reumatoïde artritis, jicht of spondylartropathieën; zoals de ziekte van Bechterew, reactieve artritis of artritis psoriatica);
 • Bekende familiaire hypercholesterolemie (te hoog cholesterol);
 • Contra-indicaties voor een MRI (bepaalde metalen implantaten, zwangerschap etc.);
 • Gebruik van medicatie die invloed kan hebben op de patellapees;
 • Antibiotica van de fluoroquinolonen-groep; zoals ciprofloxacine, ofloxacine en levofloxacine;
 • Cholesterolsyntheseremmers (statines); zoals atorvastatine, fluvastatine, pravastatine. rosuvastatine en simvastatine;
 • Eerdere knieoperatie van de symptomatische zijde waarbij er nog geen volledig herstel is van de operatie;
 • Lokale injectie met corticosteroïden in de afgelopen 12 maanden;
 • Dagelijkse oefentherapie in de afgelopen 12 maanden met een minimum duur van 4 aaneengesloten weken;
 • Acute ontstane klachten aan de knie of patellapees;
 • Onvermogen om oefentherapie te kunnen uitvoeren;
 • Gelijktijdige deelname in andere behandelprogramma’s.
X