HET ONDERZOEK

De “JUMPER” studie is een onderzoek van het Erasmus MC te Rotterdam, waarbij de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en de afdeling Orthopaedie is betrokken. In het onderzoek wordt het effect van verschillende behandelmethoden voor de springersknie onderzocht met behulp van de nieuwste technieken op het gebied van echografie en MRI. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Amerikaanse basketbalbond NBA in samenwerking met GE Healthcare.

Wat onderzoeken we?
Het effect van twee verschillende oefenprogramma’s wordt onderzocht. Op basis van loting krijgen de deelnemers een behandelprotocol toegewezen dat ze zelfstandig kunnen uitvoeren. De resultaten zullen nauwkeurig worden geanalyseerd met vragenlijsten, fysieke testen en beeldvormende onderzoeken op de afdeling Radiologie. Er zal gebruik gemaakt worden van zowel echografie als MRI (magnetic resonance imaging). Bij beide onderzoeken komt geen röntgenstraling van pas.

Voor wie?
Voor het onderzoek zijn we op zoek naar sporters met klachten van een springersknie. Het onderzoek is niet alleen voor topsporters, maar ook voor de amateursporter die normaliter (dus indien er geen blessure zou zijn) drie maal per week aan sportactiviteiten doet.

Waarom doen we het onderzoek?
Met de resultaten van de JUMPER-studie willen we een wetenschappelijk onderbouwd advies kunnen geven aan sporters met een springersknie. Resultaten kunnen zowel voor de topsporter als de amateursporter van toepassing zijn.

Naast het onderzoeken van verschillende behandelmethoden levert het onderzoek ook vele nieuwe inzichten op het gebied van radiologische beeldvorming. Voor de onderzoeken met echografie en MRI zullen namelijk de nieuwste technieken worden toegepast om naar de knieschijfpees te kijken.

afbeelding-mri
afbeelding-scan

Deelname
Tijdens het consult bij de sportarts worden uw klachten in kaart gebracht en gekeken of u geschikt bent als proefpersoon voor de JUMPER-studie. Vervolgens wordt u geloot in een bepaalde groep, met een specifiek trainingsprogramma waarbij u dagelijks oefeningen uitvoert die ongeveer 15-25 minuten per dag in beslag nemen.

De oefeningen van dit trainingsprogramma kunt u onder andere op deze website raadplegen (na inloggen). Het trainingsprogramma duurt in totaal 24 weken. In deze 24 weken zult u drie keer naar het Erasmus MC in Rotterdam toe komen voor fysieke testen, echografie en MRI onderzoek. Verder wordt van u gevraagd om thuis uw pijnklachten en trainingsresultaten bij te houden. Deelname aan het onderzoek is kosteloos en de benodigde materialen voor de oefeningen worden gratis verstrekt.

DE ONDERZOEKERS

Het team achter de JUMPER-studie bestaat uit een arts-onderzoeker, een radioloog en een sportarts. Zij zijn allen werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In dit academisch ziekenhuis is veel ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en werken de afdelingen nauw samen om kennis met elkaar te delen.

foto-stephan

S.J. Breda, MSc
Arts onderzoeker

edwin-oei

Dr. E.H.G. Oei
Radioloog

Dr. R.J. de Vos
Sportarts

X