De springersknie

De springersknie (Jumper’s knee) is een overbelastingsblessure van de pees die onder de knieschijf loopt. Deze aandoening komt vaak voor bij sporters die veel sprongbelasting hebben en/of veel richtingsveranderingen, zoals bij basketballers, volleyballers, tennissers of voetballers. De springersknie kan zorgen voor pijnklachten en verminderde sportprestaties. Vaak is de blessure chronisch van aard en soms lastig te behandelen. De diagnose kan worden gesteld door de sportarts, waarbij ook informatie uit echografie en MRI-scans kan worden gebruikt.

pijn-aan-de-knie
X